PROJECTES DE JARDINERIA A MIDA

Abans i després d’una zona d’entrada


En aquesta ocasió vam treballar la zona d’entrada d’una casa ja que els propietaris volien que es veiés més arreglada i més cuidada. Treballant amb espècies locals, posant unes travesses per definir espais i guanyar pla per posar més planta i ordenant una mica, el canvi és molt positiu i ara és una zona ajardinada amb personalitat.

Abans

jardi4_abans_jardi4

Després

jardi4_despres_jardi4