PROJECTES DE JARDINERIA A MIDA

Col·locació i manteniment de gespa natural amb “pans”


Col·locació i manteniment de pans de gespa natural a jardí privat

 

Creació de jardí amb pans de gespa natural