PROJECTES DE JARDINERIA A MIDA

Entrada ajardinada amb rocalla


Hem ajardinat l’entrada de la casa amb planta natural i treballant el desnivell amb diferents nivells de rocalla amb el resultat d’un jardí molt natural i accessible. A la planta de la casa hem fet instal·lació de gespa artificial.

EVII3788

 

 

ILML4242

 

NNTL7397