PROJECTES

Entrada ajardinada amb rocalla


Hem ajardinat l’entrada de la casa amb planta natural i treballant el desnivell amb diferents nivells de rocalla amb el resultat d’un jardí molt natural i accessible. A la planta de la casa hem fet instal·lació de gespa artificial.

EVII3788 ILML4242

NNTL7397