PROJECTES DE JARDINERIA A MIDA

Integració de banc i gespa artificial


Hem instal·lat una gespa artificial al costat de la zona de piscina i hem realitzat un banc amb travesses, juntament a unes jardineres amb planta autòctona.

AVNM1749 FTZP5026