PROJECTES DE JARDINERIA A MIDA

Zona de pas amb travesses


Habilitació d’una zona de pas amb travesses i bolo blanc, juntament amb laterals amb vegetació autòctona

 

 

travesses